/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

بورس (Bursa) چیست؟

 

- بورس‌ها کیسههای نازک حاوی مایع سینوویال هستند. سطح داخلی آنها نیز با پرده سینوویال پوشیده شده است.

- برای تجسم این ساختمان‌ها، یک کیسه فریزر را در نظر بگیرید که داخل آن کمی روغن مایع ریخته و لبه آن را دوخته‌اید. در این وضعیت دو سطح این کیسه فریزر به راحتی روی هم سر می‌خورند. کیسه بورس نیز همینطور عمل می‌کند.

- بورس‌ها در مناطق مختلفی در اطراف مفاصل قرار گرفته‌اند. بعضی از آنها بزرگ و بعضی دیگر کوچک هستند.

- این کیسههای محافظ در مناطقی قرار دارند که دو ساختمان باید روی هم بلغزند. به‌طور مثال در محلی که تاندون عضله سوپرااسپیناتوس (قسمتی از روتاتور کاف) از زیر زائده آکرومیون عبور می‌کند، بین عضله و استخوان یک بورس مهم قرار گرفته است. این بورس موجب می‌شود لغزش عضلات بر روی استخوان راحت‌تر انجام شود.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»