/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

توانبخشی بعد از سکته چه زمانی باید آغاز شود و به پایان برسد؟

- صرف نظر از نوع سکته اعم از مغزی یا قلبی، فرد باید برای آغاز توانبخشی حتما فاز حاد بیماری را پشت سر بگذارد و از لحاظ وضعیت پزشکی به ثبات برسد.

- به طور کلی برنامه‌های توانبخشی باید از اولین فرصت ممکن بعد از سکته آغاز شوند تا اثربخشی بهتری داشته باشند.

- گاهی در فاز حاد نیز همانطور که بیمار بروی تخت در ICU یا CCU بستری است تمرین‌های ابتدایی با اجازه پزشک معالج (متخصص قلب یا مغز و اعصاب) برایش شروع می‌شود. پس از مرحله پایین آمدن از تخت هم فاز بعدی توانبخشی آغاز خواهد شد. در نهایت نیز با مرخص شدن فرد از بیمارستان، تمرین‌ها در کلینیک توانبخشی ادامه پیدا می‌کند.

- مدت زمان توانبخشی به شدت عوارض باقی مانده از سکته بستگی دارد. با رسیدن بیمار به مرحله رضایت‌بخش از درمان نیز تمرین‌ها باید طبق توضیحات پزشک در منزل ادامه پیدا کنند.

- توجه داشته باشید که آسیب حاصل از ضایعه اولیه سکته با توانبخشی از بین نمی‌رود اما عوارض به جا مانده از آن با کمک این تمرینات کاهش پیدا می‌کنند. میزان اثربخشی تمرینات نیز بستگی به آسیب ضایعه اولیه و زمان شروع توانبخشی دارد.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»