/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

توانبخشی پس از سکته مغزی

- تمرینات مکرر توانبخشی پس از سکته مغزی میتوانند از طریق مکانیسم نوروپلاستیسیته به ترمیم و بهبود مغز کمک کنند. «نوروپلاستیسیته» یا «انعطافپذیری عصبی»، از دو طریق این امر را امکانپذیر میسازد:

۱- ایجاد ارتباطات جدید بین سلول های مغزی (نورونها)

۲- حذف ارتباطات قدیمی

- پس از سکته مغزی، بخشی از مغز آسیب میبینند. در این شرایط، سلول های مغزی قادر نیستند وظایف خود را به درستی انجام دهند. برای مثال، اگر بخشی از مغز که مسئول حرکات دست است، صدمه دیده باشد، حرکت دادن دست بعد از سکته مغزی مشکل میشود.

- برای بهبودی از این آسیب، نواحی اطراف منطقه آسیبدیده در مغز میتوانند این مشکل را جبران کنند. به این معنی که آنها میتوانند وظایفی که زمانی توسط قسمتهای آسیبدیده کنترل میشدند را یاد بگیرند. این فرآیند، نوروپلاستیسیته نام دارد.

- البته باید توجه داشت که نوروپلاستیسیته فقط از طریق تمرین مکرر رخ میدهد.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»