/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

روش صحيح استفاده از عصا

١) عصا را در دست سمت مخالف پاى عارضه‌دار نگه داريد.

٢) در هنگام راه رفتن، عصا را هم‌زمان و هماهنگ با پاى عارضه‌دار حركت دهيد. در حالي كه وزن خود را روى پاى سالم قرار داده‌ايد، پاى عارضه‌دار و عصا را به طور هم‌زمان به سمت جلو حركت دهيد.

٣) پاى عارضه‌دار و عصا را در يك راستا روى زمين قرار دهيد و در حالي كه روى اين پا تكيه مي‌كنيد، هم‌زمان بخشى از وزن خود را روى عصا بيندازيد. سپس پاى سالم را بلند كنيد و به سمت جلو حركت دهيد و اين ريتم را در ادامه راه رفتن تكرار كنيد.

٤) هنگام بالا رفتن از پله هميشه ابتدا پاى سالم را بلند كنيد و روى پله بالاتر قرار دهيد. سپس پاى عاضه‌دار و عصا را به طور هم‌زمان بلند كرده و در كنار پاى سالم قرار دهيد.

٥) هنگام پايين آمدن از پله، ابتدا با تكيه بر پاى سالم، پاى عارضه‌دار و عصا را به طور هم‌زمان به سمت پايين حركت دهيد و روى پله پايين بگذارید. سپس با تكيه بر پاى عارضه‌دار و عصا به طور هم‌زمان، پاى سالم را به سمت پايين حركت داده و در كنار پاى عارضه‌دار قرار دهيد.

٤) هنگام بلند شدن از صندلى با تكيه بر عصا و پاى سالم به طور هم‌زمان، بدون وارد كردن فشار به پاى عارضه‌دار از صندلى بلند شويد.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»