/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

فیزیوتراپی و درد شانه و کتف

در فیزیوتراپی از روش‌های فیزیکی مختلفی برای سرعت بخشیدن به بهبود استفاده می‌شود. اگر شما به یک فیزیوتراپ معرفی شدید، او به شما توضیح خواهد داد که از چه درمانی استفاده کرده و روش کار آن چگونه است. درمان‌های مورد استفاده می‌توانند شامل مواردی مثل استفاده از مدالیته های فیزیکی مختلف، ماساژ و درمان های دستی و تمرینات خاص شانه باشد. برای مثال، اگر شانه‌ای ناپایدار داشته باشید، تمریناتی برای تقویت شانه‌تان به شما داده می‌شود.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»