/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

درد بین کتف‌ها و عوامل آن

  

احساس درد و گرفتگى در ناحيه بالاى كمر و بين دو كتف شكايت شايعى است، خصوصا در بين افرادى كه به طور مستمر مجبور به نشستن و كار با كامپيوتر هستند. عوامل مختلفى مي‌توانند عامل بروز اين مشكل باشند از جمله قوز كردن و پوسچور نامناسب در هنگام نشستن، ايستادن يا راه رفتن، كه ميتواند سبب وارد شدن آسيب به عضلات و مفاصل بين مهره‌اى ناحيه پشت شود. آرتروز مفاصل بين مهره‌اى و يا تشكيل گره‌هاى عضلانى و نقاط ماشه‌اى در عضلات اين ناحيه از ديگر عوامل بروز و احساس درد در اين ناحيه هستند. در همه موارد فوق، ورزش عضلات ناحيه پشت با اعمال كشش و تقويت عضلات اين ناحيه، نقش مؤثر و مهمى در تسكين و درمان اين دردها دارد.

 

ورزش‌‌درمانی درد بین کتف‌ها

١) كشش عضلات قدام سينه

در مقابل چهارچوب يك در باز بايستيد در حالي‌كه بازوها تقريبا عمود هستند كف دستان خود را در دوطرف در بگذاريد. سپس بدون حركت دادن پاها تنه خود را به سمت جلو حركت دهيد.

٢) گستردن عضلات سينه

در حالت عمودى بنشينيد. كف دو دست خود را در پشت گردن قرار دهید طوری که آرنج‌ها را در دو طرف سر قرار بگیرند. سپس سر و سينه خود را به سمت عقب خم كنيد.

٣) لغزاندن بازوها روى ديوار

پشت به ديوار بايستيد. درحالي ‌كه بازوها در حالت افقى هستند، پشت دستانتان را به ديوار بچسبانيد. سپس به آرامى دست‌ها را به سمت بالا روى ديوار بلغزانيد و بازوها را عمودى كنيد. مجددا به حالت اول برگرديد و حركت را تكرار كنيد.

٤) فشردن كتف‌ها به يكديگر

در وضعیت ايستاده، درحالي‌ كه بازوها در كنار تنه قرار دارند سعى كنيد استخوان‌هاى كتف را از پشت به يكديگر نزديك كنيد. ده ثانيه در اين حالت بمانيد. سپس شانه‌ها را به سمت جلو حركت دهيد طورى كه در عضلات بين دو كتف احساس كشش پیدا كنيد. مجددا حركت را تكرار كنيد.

٥) تقويت عضلات تراپز ميانى

روى شكم بخوابيد و بازوها را به صورت افقى در دو طرف تنه نگه داريد. در حالى كه انگشتان شست رو به بالا قرار گرفته‌اند، سر و سينه و پاها را از زمین مقداری بلند كنيد. ده ثانيه در اين حالت بمانيد. سپس استراحت كنيد و مجددأ حركت را تكرار كنيد.

٦) كشش عضلات پشت

روی زمین بنشينيد. درحالي كه هر دو پا را دراز كرده‌ايد و دست‌ها در دوطرف تنه قرار داده‌اید، به آرامى به سمت جلو خم شويد طورى كه در پشت خود احساس كشش كنيد. سى ثانيه در این حالت بمانيد. سپس به وضعيت اول برگرديد و مجددا حركت را تكرار كنيد.

٧) حرکت چهار دست و پا

در حالت چهاردست وپا قرار بگيريد، طورى كه كف هر دو دست و هر دو زانوى شما روى زمين قرار بگيرند و بازوها و ران ها در حالت عمود باشند. سپس به آرامى يك دست و پاى سمت مقابل (دست راست و پاى چپ) را بلند كنيد طورى كه در حالت افقى قرار بگيرند. ده ثانيه در اين حالت بمانيد و اين حركت را با دست و پاى مقابل تكرار كنيد.

٨) حركت پارويى

رو به ديوار روى صندلى بنشينيد. در حالي كه دست‌ها به صورت افقى و موازى با ران‌ها هستند، دو سر يك كش (يا تراباند) را كه در ارتفاع مناسب به ديوار نصب كرده‌ايد، در دست بگیرید. سپس بازوها را به آرامى به سمت عقب حركت دهيد تا جايى كه ساعد با ديوار روبرو موازى شود. حال به آرامى به حالت اول بازگرديد و حركت را تكرار كنيد.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»