/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

ماساژ فشاری و فواید آن

- یکی از روش های کمک کننده به بهبود و رفع درد گره های عضلانی و نقاط ماشه ای، گرما درمانی و ماساژ است.

- در این موارد می توان، محل مورد نظر را چند ثانیه تا یک دقیقه با شدت زیاد فشار داد و بعد آن را رها کرد.

- به این ترتیب با ورود جريان سريع خون (به دنبال قطع موقت خون رسانی در اثر فشار شديد)، اكسيژن رسانى به بافت درگير افزایش می یابد.

- درنتیجه مواد التهابى و زائد تجمع يافته در بافت عضله شسته شده و خارج می شوند و متعاقب آن، درد و التهاب نیز کاهش می یابد.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»