/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

ماساژ و فواید آن

- مکانیسم های فیزیولوژیک مختلفی وجود دارند که اثرات ماساژ را تایید می کنند. یکی از آنها تسکین درد و رفع التهاب به دنبال افزایش خون رسانی به عضو یا ناحیه موردنظر است.

- ماساژ با افزایش گردش خون می تواند باعث خروج مواد واسط عامل ایجاد التهاب و درد شود.

- افزايش گردش خون در ناحيه به دنبال ماساژ می تواند باعث افزايش دماى ناحيه و محيا شدن اثرات گرماى موضعى شود.

- ماساژ با تحریک پایانه های عصبی مربوط به درد نیز می تواند باعث تسکین درد شود.

- ماساژ در بسیاری از موارد به خصوص درد، گرفتگی عضله و التهاب می تواند علاوه بر نقش تسکینی، نقش درمانی نیز داشته باشد.

- درواقع انجام ماساژ در يك جلسه تنها اثر تسکینی خواهد داشت اما با تكرار جلسات درمان، ماساژ علاوه بر تسکین درد به درمان گرفتگی عضله و التهاب نیز کمک خواهد کرد.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»