/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

حركت گربه گاو را چگونه انجام دهیم؟

- در حالت چهار دست و پا روى زمين قرار بگيريد طورى كه بازوها و ساق ها در حالت عمود باشند.

- ابتدا نفس را به آرامى بيرون دهيد ، عضلات شكم را سفت كنيد ، سر را به سمت قفسه سينه خم كنيد و ستون فقرات را به سمت سقف حركت دهيد ( قوس ستون فقرات رو به سقف باشد )، ٣٠ ثانيه در اين حالت بمانيد ، سپس به حالت اول بازگرديد.

- سپس در حالي كه نفس خود را به داخل ميدهيد ، ستون فقرات را به سمت پايين بياوريد و سر را به سمت عقب و بالا بلند كنيد. ٣٠ ثانيه در اين حالت بمانيد و هر دو حركت را به طور متناوب 10 مرتبه تكرار كنيد.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»