/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

ورزش بدون آمادگی و خطر پیچ‌خوردگی

- وقتی عضلات خسته می‌شوند توانایی حفظ هماهنگی در انجام فعالیت را از دست می‌دهند. درواقع هر فعالیت با هماهنگی میان یک گروه عضلانی انجام می‌شود. به عبارتی، تنها یک عضله مسئول انجام یک حرکت نیست.

- عدم هماهنگی میان عضلات براثر خستگی، آنها را آسیب‌پذیر می‌کند اما در مقابل، تمرین و تکرار حرکات باعث افزایش هماهنگی میان عضلات می‌شود.

- بنابراین افرادی که بدون آمادگی به فعالیت ورزشی می‌پردازند در خطر بیشتری قرار دارند.

- عدم هماهنگی بین فعالیت عضلات یک گروه عضلانی می‌تواند خطر پیچ‌خوردگی اندام بخصوص در ناحیه مچ پا و مفصل شانه را نیز افزایش دهد.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»