/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

خواب‌رفتگی دست و 5 عامل

بيماري‌ها و عوامل نسبتا شايعى كه مي‌توانند باعث ايجاد احساس خواب‌رفتگى و گزگز در دست‌ها شوند عبارتند از:

1. سندروم کانال کارپ

2. راديكولوپاتى گردن (تحت فشار قرار گرفتن رشته‌هاى اعصاب مربوط به دست‌ها در ناحيه گردن به واسطه پارگى و بيرون‌زدگى ديسك بين مهره‌هاى گردن)

3. آسيب به شبكه اعصاب بازويى به واسطه دنده گردنى (سندرم توراسيك اوتلت)

4. آسيب عصب اولنار در ناحيه آرنج يا مچ

5. آسيب به اعصاب محيطى به واسطه بعضى از بيماري‌ها مانند ديابت (نوروپاتى ديابتى)

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»