تعیین وقت اینترنتی

دقت نمایید وقت تعیین شده قطعی نمی باشد.منتظر تماس از طرف مرکز باشید.
Please enter fullname.
Please let us know your email address.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
Please let us know your message.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»