/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

ارزيابى بيومكانيكال ستون فقرات و کف پا

مجموع مفاصل و  اندامهاى حركتى در بدن مانند يك زنجيره ى متصل به هم هستند كه حركت و تغيير زاويه ى هريك از آنها بر وضعيت بقيه نيز اثر ميگذارد.
هركدام از نواحى ستون فقرات گردنى ، پشتى و كمرى ، لگن و مفاصل ران ، زانو ، مچ پا و استخوانهاى كف پا داراى قوس خاص و مشخص هستند. تغيير در زاويه ى هريك از قوسهاى مذكور بر فعاليت و سلامتى ساير نواحى نيز اثر ميگذارد.
اكثر مشكلات سيستم عضلانى اسكلتى ، مانند افزايش يا كاهش قوس هاى ناحيه ى ستون فقرات و انحراف ستون فقرات ، زانو ى ضربدرى يا پرانتزى  كاهش يا افزايش قوس كف پا و .... تا قبل از ايجاد درد و عوارض ، تشخيص داده نميشوند ، بنابراين بررسى و معاينه ى  بيومكانيكال سيستم اسكلتى عضلانى ، به منظور تشخيص اختلالات احتمالى و شروع درمان مناسب و زود هنگام با هدف پيشگيرى از عوارض نامطلوب از اهميت به سزايى برخوردار است.
با توجه به اين واقعيت كه استفاده از روشهاى تصويربردارى مستمر  به منظور بررسى تغييرات اسكلتى در روند تشخيص و درمان مراجعين ، عوارض و خطراتى براى بيمار دارد ، استفاده از روشهاى اندازه گيرى بيومكانيكال بدون استفاده از روشهاى تصويربردارى راديوگرافيك ، اهميت بسيارى دارد.
در كلينيك ارزيابى بيومكانيكال ستون فقرات و اندامها ، پزشك متخصص آشنا با سيستم اسكلتى عضلانى ،  با معاينه و اندازه گيرى مناسب و دقيق ، به ارزيابى وضعيت سلامتى زنجيره ى حركتى سيستم اسكلتى عضلانى مراجعين ميپردازند و در صورت مشاهده و تشخيص هرگونه اختلال و انحراف در اسكلت و ستون  فقرات  مراجعين ، با شروع به موقع درمان و پيگيرى و بررسى روند درمان ، از بوجود آمدن عوارض ناخواسته پيشگيرى مى نمايند.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»