/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

مانيپولاسيون
"مانيپولاسيون " يا " درمان هاى دستى " روش  اصلاح و تنظيم ستون فقرات و مفاصل توسط دستان درمانگر است.
اين روش بر اين پايه ى علمى استوار است كه اختلالات جزئى در راستاى ستون فقرات و مفاصل كوچك بين مهره اى ، ميتواند موجب بروز دردهايى در اندامهاى محيطى و بدن شود. در اين روش پزشك متخصص با يافتن سگمان منشاء اختلال  ، و با بكارگيرى مانور هاى تخصصى ، با نيرويى كه توسظ دست به سگمان مورد نظر وارد ميكند ، مفصل درگير را با رعايت نكات آناتوميك ، تا انتهاى دامنه ى حركتى نرمال حركت داده ، و با اصلاح جهت حركت مفصل ، اختلال ايجاد شده را اصلاح مينمايد.
اين روش اولين بار توسط پزشكى فرانسوى با نام پروفسور مين و با الهام گرفتن از طب سنتى فرانسه و تطبيق آن با اصول طب مدرن ، ابداع شد.
پزشك متخصص طب فيزيكى به خوبى از موارد منع به كارگيرى اين روش آگاه است و در صورتى كه اين روش با رعايت نكات ايمنى و توجه به موارد انديكاسيون و كنترانديكاسيون آن انجام شود روشى بىخطر و بسيار مؤثر خواهد بود.

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»